Chúng tôi đã nhận đủ đăng ký. Cảm ơn sự quan tâm của anh/chị. Email: event@vnhr.vn/ Sđt: 028 38203625