ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ THEOS-2 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย)