Сайн байна уу, сургалтын бүртгэл 2019 оны 5 сарын 30-ны 18:00 цагт дуусгавар болсон байгаа.