Уучлаарай хөтөлбөрийн материал 2018.10.14-нд хүлээж авч дуссан.