Уучлаарай хөтөлбөрийн материал 2019.10.06-нд хүлээж авч дуссан.